NÁVOD NA POKLADANIE DLAŽIEB

Naše výrobky sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov dostupných na slovenskom trhu (čo je veľmi dôležité z hľadiska trvácnosti) a ich kvalitu dávame priebežne kontrolovať v TSÚS Nové Mesto nad Váhom, pretože našim prvoradým cieľom je, aby si zákazníci našimi výrobkami svoje záhrady dotvárali, a nemuseli ich po pár rokoch vymieňať za iné. V závislosti od dodávaných surovín (ložisko štrku, výrobná šarža prírodných pigmentov a pod.) a takisto v súvislosti s tým, že naše výrobky sú špeciálne farebne melírované náhodnou koncentráciou farieb na dosiahnutie efektu starého zvetraného dreva, môžu sa v určitých prípadoch vyskytnúť farebné odchýlky, ktoré v žiadnom prípade neovplyvňujú kvalitu výrobkov. Treba brať do úvahy, že naše výrobky sa vyrábajú ručne a na každý jednotlivý kus musíme pozerať ako na originál. Preto by sme Vám chceli odporučiť, hlavne pri pokládke dlažieb, odoberať jednotlivé kusy z viacerých paliet alebo vrstiev aby sa dostatočne premiešali. Časom sa vydláždený povrch vzhľadovo zrovnomerní a dostaví sa prirodzená patina, ktorá umocní pocit starého zvetraného dreva. Na zamedzenie tvorby výkvetov, ktoré sa v určitých špecifických podmienkach môžu vytvoriť, odporúčame dlažby pokladať v teplejšom počasí (od 15°C), od jari do jesene. Výkvety neovplyvňujú kvalitu betónu, časom samé vymiznú, alebo sa dajú odstrániť prípravkami na to určenými. Dúfame, že budete s našimi výrobkami spokojní a veríme že budú trvalou ozdobou Vašich príbytkov.


Návod na pokladanie dlažby

- Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibračnou doskou, aby sme dosiahli správnu únosnosť podložia. Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy na uloženie prípadných obrubníkov.

- Na zhutnenú zeminu uložíme podkladovú vrstvu drveného kameniva frakcie 8-16 mm, ktorá sa opäť zhutní vibračnou doskou. Po zhutnení musí mať podkladová vrstva drveného kameniva hrúbku najmenej 200 mm.

- Na zhutnenú podkladovú vrstvu drveného kameniva sa rozprestrie ložná vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm. Ložná vrstva sa musí previbrovať a potom ešte raz dosypať a stiahnuť sťahovacou latou na hrúbku 30-40 mm. Podkladové vrstvy robíme v spáde budúcej plochy. 

- Dlažbu kladieme v celej šírke medzi obrubníkmi a aby sme dodržali vykladaný vzor, môžeme si cez dláždenú plochu natiahnuť šnúru. Kladieme proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej dlažby aby sme nevstupovali do pripravenej ukladacej plochy. 

- Betónovú dlažbu v žiadnom prípade nezhutňujeme vibračnou doskou, na dosiahnutie rovinnosti použijeme gumené kladivo a prvky dohutňujeme jemným poklepaním.

- Ideálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je rezanie uhlovou brúskou s kvalitným diamantovým kotúčom. Rezné plochy je dôležité ihneď po rezaní omyť čistou tečúcou vodou aby na odrezkoch nezostali prachové stopy.

- Škáry vyplníme čistým, jemným pieskom frakcie 0-1 mm bez obsahu nečistôt, hlinitých a vápenatých častíc, aby sme zamedzili znečisteniu a prípadným výkvetom v budúcnosti. Piesok do škár dôkladne vmetieme metlou a škárovanie podľa potreby zopakujeme po dvoch až troch týždňoch po položení dlažby. Škárovanie sa robí iba na suchom povrchu dlažby a suchým škárovacím materiálom.


Je dôležité pripomenúť, že dlažba je vyrobená z betónu, preto ju podľa spôsobu použitia odporúčame impregnovať vhodným ochranným náterom na zamedzenie znečistenia a lepšiu údržbu. Impregnáciu vykonávame podľa návodu výrobcu.